توسعه فناوری‌های روز فراز
ماموریت اصلی: توسعه پلتفرم بانکداری باز فراز با هدف ایجاد مزیت رقابتی و افزایش تعداد مشتریان
توسعه فناوری‌های روز فراز

بانک ایران زمین پلتفرم مدرن بانکداری باز خود را با نام تجاری فراز توسعه داده است. این پلتفرم در ابتدا در مرکز نوآوری ایران زمین و بر مبنای رویکردهای نوین معماری و برنامه‌نویسی تولید شده و در حال حاضر در یک شرکت تخصصی جدید در حال توسعه است. فاز اول این زیرساخت در حال حاضر به اتمام رسیده و در حال بهره‌برداری است.